தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

The Intellectual Rule Book
இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கேள்விகளை உங்கள் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுவிடாதீர்கள்! ஆசிரியர்கள் ஓட்டம் பிடித்து விடுவார்கள்! Download

eswari_070716

தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் தொப்புள் பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

The Intellectual Rule Book
இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கேள்விகளை உங்கள் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுவிடாதீர்கள்! ஆசிரியர்கள் ஓட்டம் பிடித்து விடுவார்கள்! Download
தொப்புள் ப‌ற்றி ஒருவ‌ன் கூற‌விருப்ப‌வை:
அது பாக‌ம் பாக‌மாக‌ப் ப‌குப‌ட‌க்கூடிய‌ ஒன்றாகும்.
அதிலிருப்ப‌து ஏனைய‌வைக‌ளிலும் இருக்கிற‌து.
அது ஏனைய‌வைக‌ளோடு இணைந்து தொட‌ர்பில் இருக்கிற‌து.
அது ஏனைய‌வைக‌ளால் பாதி‌ப்ப‌டைகிற‌து. அதுவும் ஏனைய‌வைகளைப் பாதிக்கிற‌து.
அது ஒரே உருவில் நிலையாக‌ நில்லாமல் அத‌ன் பிற‌ உருக்க‌ளுக்குத் தொட‌ர‌க்கூடிய‌து.
அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ மாற்றுகள் இருக்கின்ற‌ன‌.
அது ப‌ய‌ன‌ற்ற‌ ஒன்ற‌ல்ல‌, தேவையான‌ ஒன்றாகும்.

தொப்புள் பற்றி பள்ளி கல்லூரிகளில் பயின்றவன் கூறவிருப்பவைகளில் எவை பள்ளி கல்லூரிகளில் பயிலாதவனால் கூறமுடியாதவைகள்?

idli

2832408373_da6de471ae

Downloads:
எப்பொருளையும் பற்றிய‌ உன் அறிவு எதிர்பாராத‌த‌ல்ல‌!
The Expected Knowledge
The Knowledge Expansion Manual
Downloads:
எப்பொருளையும் பற்றிய‌ உன் அறிவு எதிர்பாராத‌த‌ல்ல‌!
The Expected Knowledge
The Knowledge Expansion Manual

Advertisements

About Sivashanmugam Palaniappan

ஒன்றுமில்லாமல் ஒன்றுமிருக்காது! ஒன்றை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள அதன் பாகங்களை மட்டும் அறிந்தால் போதாது; அதன் தனித்தன்மைகளையும், தொடர்புகளையும், தாக்கங்களையும், திரிவுகளையும், பயன்களையும், மாற்றுக்களையும் அறியவேண்டும். ~ சிவஷண்முகம்
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

 1. உண்மை விளம்பி says:

  நயன்தாரா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  நயன்தாரா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  குஷ்பூ தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  குஷ்பூ தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  திரிஷா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  திரிஷா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷ்ரேயா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷ்ரேயா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அசின் தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அசின் தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மாதுரி தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மாதுரி தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஐஷ்வர்யா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஐஷ்வர்யா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சினேகா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சினேகா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷகிலா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷகிலா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சிம்ரன் தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சிம்ரன் தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அகிலா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அகிலா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஜெயா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஜெயா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மம்தா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மம்தா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மாயாவதி தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மாயாவதி தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சுஷ்மா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சுஷ்மா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷீலா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷீலா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சோனியா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சோனியா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  வைஜயந்தி தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  வைஜயந்தி தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அம்பிகா தொப்புள் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அம்பிகா தொப்புள் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  இந்த தொப்புள் களிலில் ஏதேனும் ஐந்தைப் பற்றி கற்றுக்கொண்டால் B.Sc (Thoppulology) பட்டமும், ஏதேனும் பாத்தைக் கற்றுக்கொண்டால் M.Sc (Thoppulology), அனைத்துப் தொப்புள் களையும் பற்றிக் கற்றுக்கொண்டால் Ph. D (Thoppulology) பட்டமும் மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் வழங்கப்படும். உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

 2. விஜயலக்ஷ்மி says:

  ஆண்களிடம் எளிதில் மயங்கி விடும் பெண்கள் எப்படிப்ப ட்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது பற்றி காமசூத்திரம் என்ன கூறுகிறது என அறிந்து கொள் வோம்…. எல்லாப் பெண் களும் ஆண்களிடம் அவ் வளவு சுலபமாக மயங்கி விடு வதில்லை.
  அவர்களுக்குப் பிடிக்க வில் லையென்றால், திரும்பிக் கூடப் பார்க்க மாட்டார்கள். ஆ னால் மனதுக்குப் பிடித்துப் போன ஆணு க்காக எதையும் செய்யவும் தயங்க மாட்டார்கள். ஆனால் சில பெண்கள் சிறிது முயற்சி செய்தாலே போதும். மயங்கி விடுவா ர்கள்.
  இப்படி இவர்கள் மயங்குவதற்கு காமசூத்திரம் 20 காரணங் களைக் கூறுகிறது. அவை…

  வேற்று ஆண்களை உற்று உற்றுப் பார்க்கிறவள்….
  வஞ்சக நோக்கம் உடையவள்…
  அடிக்கடி வீட்டு வாசலில் நிற்பவள் வலியச் சென்று பழகும் குணம் உள்ளவள்
  தூது செல்பவள்
  தெருவில் போவோர் வருவோரை வேடிக்கை பார்க்கிறவள்
  குலப் பெருமையை அறிந்திராதவள்
  மலடி
  கணவனிடமிருந்து விலகி வாழ்பவள்
  செக்சில் மிகுந்த விருப்பம் கொண்டவள்
  வீட்டைத் தவிர, வெளி இடங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவள்…
  கட்டுப்பாடு இல்லாதவள்
  அசாதாரணக் குணம் உள்ளவள்
  தகுதியற்றவனை மணந்தவள்
  வயதான கணவனைக் கொண்டிருப்பவள்
  இளம் வயதில் கணவனை இழந்தவள்
  அடிக்கடி வெளியூர் செல்லும் கணவனைப் பிரிந்திருக்க நேர்ப வள்
  காம இச்சை அதிகம் கொண்டவள்
  ஆண்மையற்ற கொடுமைக்குணம் உள்ளவனை மணந்தவள்
  கணவனை வெறுப்பவள்….
  இப்படி வரையறுத்துக் கூறுகிறது,. எளிதில் ஆண்களிடம் மயங் கும் பெண்களைப் பற்றி….* ஆண்களின் மனதில் காம இச்சை இயற்கையாக உண்டாகிறது. அதற்கு வடிவம் கொடு க்கும் வகையில் அவன் கடும் முயற்சிகள் செய்து பெண்ணை அடை கிறான்.

  இதற்கிடையில் ஆபத்து வந்தால் அதையும் சமாளித்து வெற்றி கொள்கிறான். ஆனால் காம சாஸ்திரங்கள் மற்றவன் மனைவி யையும், தன் மனைவியைத் தவிர வேறு பெண்க ளையும் விரும்புவதை ஆதரிக்க வில்லை. அதைத் தவறு என்கிறது அது.

 3. விஜயலக்ஷ்மி says:

  அருமையான உறவை முடித்த பின்னர் அழகான தூக்கம் கண்ணை க் கட்டும். ஒரு ‘தேங்க்ஸ்டா’ கூட சொல்லத் தோணாமல் நிறையப் பேர் கையைக் கா லை நீட்டி தூங்கப் போய் விடு வார்கள். இந்தப் பழக்கம் கிட் டத்தட்ட அத்தனை பேருக் கும் உண்டு. சரி, ஏன் உறவை முடித்த பின்னர் ஆழ்ந்த தூக்கம் வருகிறது தெரியுமா?

  இந்த உறவுக்குப் பிந்தைய தூக்கம் உடலுக்கும், மனதுக்கும் உண் மையில் மிகவும் நல்லது என்கிறார்கள் டாக்டர்கள். உண்மையில், அருமையான உறவுக்குப் பின்னர் நல்ல தூக்கம் வரும், அது உட லையும், மனதையும் ரிலாக்ஸ் செய்ய மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கிறது என்பது டாக்டர்களின் கருத்து. ஒரு உறவுக்குப் பின்னர் உடல் இயற்கை யாகவே சோர்வடைகிறது. இதனால் தான் அந்தத் தூக் கம் வருகிறது.

  அதேசமயம், தூக்கம் வருகிறதே என்ப தற்காக உடனடியாக தூங்கப் போய் விடாமல், நமது பார்ட்னருடன் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண் டிருத்தல், ஆதர வாக தழுவிக் கொள்ளுதல், அந்த உற வின் அற்புத தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் மிகவும் அவ சியம் என்பதும் டாக்டர்கள் தரும் யோசனை.

  உறவுக்குப் பின்னர் வரும் தூக்கத்திற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. அதைப் பார்ப்போம்.

  இரவு நேரத்தில்தான் நமது உடல் மிகவும் சோர்வடையும். அந்த சமயத்தில் நாம் உறவை யும் மேற்கொள்ளும் போது கூ டுதல் சோர்வை நாம் சந்திக்க நேரிடுகிறது. நமது உடலை தூக் கம் வேக மாக தழுவ ஆரம்பிக்க இதுவும் ஒரு காரணம்.

  உறவின்போது உச்ச நிலையை அடையும் ஆண் விந்தனு வை வெளிப்படுத்திய அடுத்த நொடியே அவனது உடலை சோர்வு முழு மையாக ஆக்கிரமிக்கிறது. ஆணின் உடல் வெளிப்படுத்தும் ஹார்மோன் உடலை வேக மாக சோர் வடைய வைக்கிறது. தூக்க உணர் வு வேகமாக வந்து தழுவுகி றது. உடல் இயக் கத்தின் அதி வேக செயல்பாடுகளும் இந்த தூக்கத்திற்கு இன்னொரு காரணம்.

  செக்ஸ் உறவின்போது இதயத் துடிப்பு அதி வேகமாக இருக் கும். அதேசமயம், உடல் அமைதி அடையும்போது அந்த வேகம் குறை ந்து படிப்படியாக நார்மல் ஆகிறது. உறவின் போது நமது மூச்சு ஆக்சிஜனுக்காக அதிக மாக துடிக்கும். உறவு முடியும்போது அதிக அள விலான ஆக்சிஜனை நம து உடல் சுவாசிக் கிறது. ஆக்சிஜன் திடீரென அதிக மாவதால் உடலின் அ னைத்துப் பாகங்களும் வேக மாக ரிலாக்ஸ் ஆகின் றன. இதுவும் தூக்கம் கண்ணைத் தழுவ ஒரு காரணம்.

  யாருக்கு உறவுக்குப் பின்னர் வேகமாக தூக்கம் வருகிறதோ, அவர் கள் நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடையலாம். காரணம் அவர்க ளது உறவு முழுமையாக இருந்திருக்கிறது என்று அர்த்தமா ம். அதே சமயம், சரியாக தூக்கம் வரா விட்டாலோ அல்லது அசவு கரியமாக உணர்ந் தாலோ உறவில் முழுமை இல்லை அல்லது உடல் ஆரோக்கியத் தில் குறை என்று அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்கி றார்கள் டாக்டர்கள்.

  உறவுக்குப் பின்னர் நமது உடலை நல்ல இயல்புக்குக் கொண் டு வர குளிர்ச்சியான எலுமிச்சை சாறை அருந்தலாம் என்று டாக்டர்கள் அட்வைஸ் தருகிறார்கள். இது நம்மை மேலும் புத்துணர்ச்சியாக் க வும், நல்ல தூக்கத்தில் மூழகவும் உதவு மாம்.

  இது ஆண்களின் கதை. பெண் களைப் பொறுத்தவரை உறவுக் குப் பின்னர் உடனே அவர்க ளுக்குத் தூக்கம் வராது. கார ணம், அவர் களின் உச்ச நிலை உடனடியாக அடங்கி விடாது என்பதால். உற வின் போது பெற்ற அனுபவத்தையும், பரி பூரணத்தையும் அவர்கள் மேலும் சில நிமிடங்களுக்கு நினைத்துப் பார்த்துக் கொண்டிருப் பார்கள். அந்த உணர்விலிருந்தும், நினைவி லிருந்தும் அவர்களால் உடனடியாக வெளியே வர முடியாது. இத னால்தான் உறவை முடித்த பின்னர் தூங்கப் போய் விடாமல், அனு சரணையாக, ஆதரவாக, காதலோடு அவர்களுடன் சில நிமிடங் களை ஆண்கள் பகிர்நது கொள்ள வேண்டும் என்கிறா ர்கள். அப்போ துதான் ஆணு க்கு மட்டுமல்லாமல், பெண் ணுக்கும் அன்றைய உறவு முழுமை அடையும் என்பது டாக்டர்கள் கூறும் கருத்து.

  உடல் ரீதியான தேவைகளுக்காக மட்டும் ஒரு பெண்ணும் சரி, ஆணும் சரி உறவை நாடுவதை முடிந்தவரை தவிர்க்க வேண்டும். உடலையும் தாண்டி மனதையும் இங்கு முக்கியமாக கருத வேண் டும். மனதின் உணர்வுகளும் முழுமையாக பூர்த்தியாகும் போது தான் எந்தவிதமான உறவாக இருந்தாலும் அது உண்மையிலேயே முழுமையடைய முடியும்.

 4. வெட்டிவேலை says:

  திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோட்டில் பெண் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஆறு பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். காதலுக்கு தடையாக இருந்ததால், பெண்ணை கொலை செய்ததாக, ஆறு பேரும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் உள்ள நரிப்பள்ளத்தை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி சசிக்குமார் மனைவி கவிதா (35). நேற்று முன்தினம் இரவு 8 மணியளவில் வீட்டு முன், கயிற்றுக் கட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த கவிதாவை, பைக்கில் வந்த பத்து பேர் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தது. சம்பவம் தொடர்பாக, திருச்செங்கோடு டவுன் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். கொலையாளிகளை பிடிக்க, மாவட்ட எஸ்.பி., பிரவேஷ்குமார் உத்தரவின் பேரில், ஏ.எஸ்.பி., சுப்புலட்சுமி தலைமையில் மூன்று தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படை போலீஸார் நடத்திய விசாரணையில், கவிதாவின் கூட்டாளிகளே அவரை வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் இரவு திருச்செங்கோடு டவுன் மற்றும் மாவட்ட எல்லையில் போலீஸார் தொடர் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். கோழிக்கால் நத்தம் என்ற இடத்தில் போலீஸார் வாகனத் தணிக்கை செய்த போது, மூன்று பைக்கில் ஆறு பேர் வந்துள்ளனர். அவர்கள் போலீஸாரைக் கண்டதும் தப்ப முயன்றனர். அவர்களை, போலீஸார் ஜீப்பில் துரத்திப் பிடித்து விசாரித்தனர். நரிப்பள்ளத்தை சேர்ந்த சதீஸ் (எ) சதீஸ்வரன் (25), வல்லரசு (26), கண்ணன் (27), செல்வம் (எ) செல்வராஜ், மணிவேல் (27), சுரேஷ்குமார் (28) ஆகிய ஆறு பேரும் கவிதாவை வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது. ஆறு பேரையும் போலீஸார் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தினர். ஆறுபேரில் ஒருவரான சதீஸ்வரன், சங்ககிரியில் உள்ள பெண் ஒருவரை காதலித்து வந்தார். அவர்களை சேர்த்து வைப்பதாக கூறிய கவிதா, பெண் வீட்டாரிடம் கணிசமான தொகையை பெற்றுக்கொண்டு, காதலர்களை பிரித்து விட்டார். அதனால், கவிதாவை தீர்த்துக் கட்ட முடிவு செய்தோம். இந்நிலையில், கவிதாவிடம் வட்டிக்கு பணம் வாங்கி பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், எங்களை அணுகி கவிதாவை கொலை செய்யும்படி தெரிவித்தார். அதற்காக பண உதவியும் அளிப்பதாக உறுதியளித்தார். அதனால், கவிதாவை வெட்டிக் கொலை செய்தோம் என, போலீஸாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். மேலும், கொலை செய்வதற்கு பணம் கொடுப்பதாக கூறியவரையும் போலீஸார் தேடிவருகின்றனர்.

 5. ¯ ¯ ¯ µ ¯ Ÿ ¯ Ÿ ¯ ¯Š Ÿ ¯ ¨ ¯ ¯.

எப்பொருளையும் பற்றி மேலும் நீ அறியக்கூடியதெவை?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s