முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

The Intellectual Rule Book
இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கேள்விகளை உங்கள் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுவிடாதீர்கள்! ஆசிரியர்கள் ஓட்டம் பிடித்து விடுவார்கள்! Download

முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் முலை பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

முலை ப‌ற்றி ஒருவ‌ன் கூற‌விருப்ப‌வை:
அது பாக‌ம் பாக‌மாக‌ப் ப‌குப‌ட‌க்கூடிய‌ ஒன்றாகும்.
அதிலிருப்ப‌து ஏனைய‌வைக‌ளிலும் இருக்கிற‌து.
அது ஏனைய‌வைக‌ளோடு இணைந்து தொட‌ர்பில் இருக்கிற‌து.
அது ஏனைய‌வைக‌ளால் பாதி‌ப்ப‌டைகிற‌து. அதுவும் ஏனைய‌வைகளைப் பாதிக்கிற‌து.
அது ஒரே உருவில் நிலையாக‌ நில்லாமல் அத‌ன் பிற‌ உருக்க‌ளுக்குத் தொட‌ர‌க்கூடிய‌து.
அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ மாற்றுகள் இருக்கின்ற‌ன‌.
அது ப‌ய‌ன‌ற்ற‌ ஒன்ற‌ல்ல‌, தேவையான‌ ஒன்றாகும்.

 

முலை பற்றி பள்ளி கல்லூரிகளில் பயின்றவன் கூறவிருப்பவைகளுக்கும், பள்ளி கல்லூரிகளில் பயிலாதவன் கூறவிருப்பவைகளுக்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் எவை?

 

idli

2832408373_da6de471ae

Downloads:
எப்பொருளையும் பற்றிய‌ உன் அறிவு எதிர்பாராத‌த‌ல்ல‌!

The Expected Knowledge

The Knowledge Expansion Manual

 

Advertisements

About Sivashanmugam Palaniappan

ஒன்றுமில்லாமல் ஒன்றுமிருக்காது! ஒன்றை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள அதன் பாகங்களை மட்டும் அறிந்தால் போதாது; அதன் தனித்தன்மைகளையும், தொடர்புகளையும், தாக்கங்களையும், திரிவுகளையும், பயன்களையும், மாற்றுக்களையும் அறியவேண்டும். ~ சிவஷண்முகம்
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

 1. உண்மை விளம்பி says:

  நயன்தாரா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  நயன்தாரா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  குஷ்பூ முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  குஷ்பூ முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  திரிஷா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  திரிஷா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷ்ரேயா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷ்ரேயா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அசின் முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அசின் முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மாதுரி முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மாதுரி முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஐஷ்வர்யா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஐஷ்வர்யா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சினேகா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சினேகா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷகிலா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷகிலா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சிம்ரன் முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சிம்ரன் முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அகிலா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அகிலா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஜெயா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஜெயா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மம்தா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மம்தா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  மாயாவதி முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  மாயாவதி முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சுஷ்மா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சுஷ்மா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  ஷீலா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  ஷீலா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  சோனியா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  சோனியா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  வைஜயந்தி முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  வைஜயந்தி முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  அம்பிகா முலை பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  அம்பிகா முலை ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அத‌ன் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அதிலிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எதிலிருக்கிற‌து?
  3. அத‌னோடு இணைந்திருப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  4. அதைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அத‌ன் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அத‌ற்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றுக‌ள் எவை?
  7. அத‌னால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?

  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

  இந்த முலை களிலில் ஏதேனும் ஐந்தைப் பற்றி கற்றுக்கொண்டால் B.Sc (Mulaiology) பட்டமும், ஏதேனும் பாத்தைக் கற்றுக்கொண்டால் M.Sc (Mulaiology), அனைத்துப் முலை களையும் பற்றிக் கற்றுக்கொண்டால் Ph. D (Mulaiology) பட்டமும் மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் வழங்கப்படும். உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

 2. ஆனந்த் says:

  புண்டை, நக்க, முலை, அண்ணியை, pundai, பூழ், அறிவு, அசின் ஒல், அரசியல் அமைப்பு இந்தியா, சுண்ணி,
  ஊம்பல், மனித உடல், மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி, அக்குள் முடி, சப்ப, தொடை, சுன்னி, மச்சம் உள்ளவள், அறிவு இருக்கிறதா உனக்கு, குண்டி, பூலில், பள்ளி சின்ன பெண்கள் புண்டை படங்கள், சுண்ணி புண்டை, திருட்டு pundai, கூதீ, ஒத்தேன், சாந்தி முகூர்த்தம், pundai, நிர்வாணமாக பெண், ரோசாப்பூ, திரிஷா புண்டை, அவளுக்குப், சேச்சி, ஓட்டைக்குள், பூண்டை, குண்டிகள், பாவாடையை, அக்கா புண்டை, என் மனைவியின் புண்டை,
  புண்டையில சாமானை, கொய்யாப்பழம், aunties hot, புண்டை படம், தொப்புள், சினேகா தொப்புள், என் முலைகளை கசக்கிப் பிசை, குண்டியை, பெண் புண்டை, மணைவியின் புண்டை கதை, கவிதா, கூதி, நக்கு,
  கவிதை பற்றி, இடுப்பு மடிப்பு, சீதா பழம், ஊம்புவது எப்படி, புண்டை வீடியோ, ஷகிலா கூதி, புண்டை நக்குதல்,
  தங்கச்சி முலைக்காம்புகள், பூலை மெதுவாக உள்ளே நுழைத்தேன், புண்டை பிளவு, பீச்சி அடித்து, சுண்ணி,
  பொந்துக்குள், அசினின் pundai, அதன், முலைக்காம்பு, அம்மா மகன் ஒல் வீடியோ, டீச்சருக்கு, முட்டைக்கோஸ்,
  மாமி பாவாடை, தூக்கும் புண்டை, கன்னி கிழியும் விடியோ, சின்ன தேவடியா, ஒல், நயன்தாரா pundai, தமிழ் புண்டை, சினேகாவின் புண்டை, என் அம்மாவும் என் பூலும், கனகா, ஓழ், சுருள் பாசி, ஓழ், பூல், தேவிடியா,
  ரோஜாவின் புண்டை, அம்மாவின் தங்கையின் கூதி மூத்திரம் குடி, கமல் சுண்ணி, நயன்தாரா முலைக்காம்பு,
  அரிப்பெடுத்த, தமிழ் ஓழ் போட்டா, புண்டை பற்றி உன், ஷகிலா முலை, teacher pundai, beautiful pundai,
  சித்தி pundai, சித்தியின் புண்டை, புண்டை தூக்கி தர, அண்ணன் தங்கை ஒல் காதை, புண்டை முலை வீடியோ,
  புண்டை சுண்ணி, ஜிப்பை, பூலு புண்டை, வேப்பமர பயன்கள், உனக்கு, புண்டைக்குள், ஷ்ரேயா sex, தென்னைமரம்,
  புண்டை அரிப்பெடுத்து, புண்டை ஆட்டம், ப்ரா, தேவடியா பிள்ளை உனக்கு இதுதான் வேலையா, அம்மாவை நாக்குப் போடறியா, திருக்குறள், கூதி புண்டை பூலு பெண், அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள, பாச்சிகளை பிசை,
  miruthangam, அம்மாவை ஓக்கலாமா, ஷகிலா புண்டை, அசின் முலை, ஓல் ஹோட்டலில் ரூம், பூமியில் பற்றி,
  பாச்சி, புண்டை ஓழ், ஓக்கும் படங்கள், பொம்பளைங்களுக்கு, இந்திய அரசியல் அமைப்பு, விமலா புண்டை,
  ட்ரஸ், திரிஷா புண்டை, நயன்தாராவின் புண்டை, ஓல், pundai அபிஷேகம், முலைகள், மூலைக்கு, தேவிடியா புண்டை, அண்ணன் என் ஜட்டிக்குள் கை விட்டு புண்டைய தடவினான், calculator public images, துடித்தாள்,
  pundai pictures photos, கட்டில், புண்டை ஒல் கதை, மக மூத்திரத்தை குடித்தேன், குண்டி ஓட்டையை நக்கினேன், அவளால், அண்ணி புண்டை, அப்பா மகள் ஓல் கதை, வானியல், pundai முடி வெட்ட, விஜய் சுண்ணி,
  புண்டை படங்கள், பீர், புனித ஜார்ஜ் கோட்டை, பெண்களின் கூதி நக்குதல், machini pundai, வீடு, திரிஷா பாத்ரும், சுன்னி முழுவதுமாக அவள் புண்டைக்குள் சென்றிருந்தது, புண்டை ஓட்டைக்குள், அக்காக்கு தைலம் தேச்சு, புண்டை முலை புடவை, பெரிய முலைக்காம்பு, http://www.நயன்தாரா புண்டை.com, அகட்டி, விஸ்வநாதர் கோயில் காஜுராஹோ – –
  முக்தேஸ்வரர் கோயில் புபனேஸ்வர் ஒரிசா கி.பி 9ம் நூ.ஆ
  சூரியன் கோயில் மோதேரா குஜராத் –
  இலக்குமணர் கோயில் சிர்பூர் மத்தியப்பிரதேசம் –
  பரசுராமேஸ்வரர் கோயில் – ஒரிசா கி.பி 7ம் நூ.ஆ
  லிங்கராஜர் கோயில் புபனேஸ்வர் ஒரிசா கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  ஜகந்நாதர் கோயில் பூரி – கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  சூரியன் கோவில் கொனராக் – கி.பி 13ம் நூ.ஆ
  கட்டேஸ்வரர் கோயில் படோலி – கி.பி 10ம் நூ.ஆ
  கலகநாதர் கோயில் பட்டடக்கல் கர்நாடகம் கி.பி 8ம் நூ.ஆ
  ஜஸ்மல்நாத் மகாதேவர் கோயில் அசோடா குஜராத் கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  கண்டாரியா மகாதேவர் கோயில் காஜுராஹோ – கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  உதயேஸ்வரர் கோயில் உதயபூர் மத்தியப்பிரதேசம் கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  கொண்டேஸ்வரர் கோயில் சின்னார் மகாராஷ்டிரம் கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  மகாதேவர் கோயில் ஜோட்கா மகாராஷ்டிரம் கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  மகாநலேஸ்வரர் கோயில் மேனல் ராஜஸ்தான் கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  சென்னகேஸ்வரர் கோயில் பேலூர் கர்நாடகம் கி.பி 12ம் நூ.ஆ

  திராவிடப் பாணி
  மாமல்லபுரம் கடற்கரைக் கோயில்கள் மாமல்லபுரம் தமிழ் நாடு கி.பி. 8ம் நூ.ஆ.
  கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரம் தமிழ் நாடு –
  நடராஜர் கோயில் சிதம்பரம் தமிழ் நாடு –
  ரங்கநாதர் கோயில் சிறீரங்கம் தமிழ் நாடு –
  மூவர் கோயில் கொடும்பாளூர் தமிழ் நாடு கி.பி 9ம் நூ.ஆ
  விஜயசோழீஸ்வரர் கோயில் நாற்றாமலை – கி.பி 9ம் நூ.ஆ
  விருபக்ஷ கோயில் பட்டடக்கல் கர்நாடகம் கி.பி 8ம் நூ.ஆ
  ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் தாராசுரம் – கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  கைலாச கோவில் எல்லோரா – கி.பி 8ம் நூ.ஆ
  பிருஹதீஸ்வரர் கோயில் தஞ்சாவூர் தமிழ் நாடு கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  கங்கைகொண்ட சோழபுரம் – தமிழ் நாடு கி.பி 11ம் நூ.ஆ
  கேதாரேஸ்வரர் கோயில் பெல்காவே – கி.பி 12ம் நூ.ஆ
  கேசவர் கோயில் சோம்நாத்பூர் கர்நாடகம் கி.பி 13ம் நூ.ஆ
  ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் காஞ்சிபுரம் தமிழ் நாடு –
  மீனாட்சியம்மன் கோயில் மதுரை தமிழ் நாடு கி.பி 17ம் நூ.ஆ

 3. ஆனந்த் says:

  முலை
  pundai
  பூழ்
  சுண்ணி
  அண்ணியை
  நக்க
  அசின் ஒல்
  அறிவு
  தொடை
  அம்மா மூத்திரம்
  ஒத்தேன்
  முலைக்காம்பு
  சப்ப
  ஊம்புவது எப்படி
  சாந்தி முகூர்த்தம்
  குண்டி
  டீச்சரின்
  கவிதா
  இரத்த சிவப்பணுக்கள்
  புண்டை படங்கள்
  சுண்ணி புண்டை
  தாமரைப்பூ
  அணுசக்தி பயன்கள்
  திரிஷா புண்டை
  அரசியல் அமைப்பு இந்தியா
  அக்குள் முடி
  கூதி
  பீர் பாட்டில்
  மனித உடல்
  miruthangam
  புண்டை புண்டை
  ஊம்பல்
  டீச்சரா
  கதவை திறந்தாள்
  ப்ரா
  பலாப்பழம்
  இடுப்பு மடிப்பு
  மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி
  சுன்னி
  சிம்ரன் முலை
  அசின் புண்டை
  பொந்துக்குள்
  பாவாடையை
  மார்பில் பால்
  பரத நாட்டியம்
  கொலுசு
  ஜோதிடம்
  மலைக்கோட்டை
  அரிப்பெடுத்த
  அக்கா அண்ணி
  அறிவு இருக்கிறதா உனக்கு
  சுண்ணி புண்டைக்குள்
  பெண் pundai
  மச்சம் உள்ளவள்
  தொப்புள்
  அகலமான புண்டை
  கார்த்திகா முலைகள்
  ஓட்டைக்குள்
  சித்தி பாவாடை
  மிக அருமையாக ஊம்புவாள்
  கட்டளை வாக்கியம்
  புண்டையின் பாகங்கள்
  சென்னை சென்ட்ரல்
  பாவடை pundai
  கூதீ
  தென்னைமரம்
  pundai very
  வைப்பாட்டி
  குஷ்பூ தொப்புள்
  சோடா பாட்டில்
  புண்டையை நக்கினான்
  ரோசாப்பூ
  ஷகிலா முலை
  புண்டை நக்குதல்
  புலு
  ம்மா
  சினேகா புண்டை
  விரித்தேன்
  miruthangam photos
  pundai நிர்வாணமாக பெண்
  ‘ம்ம்ம் வலிக்கும், வலிக்கும்… ராக்கு பூலு கொஞ்சம் தடி’
  ஆசை அண்ணி
  அக்கா புண்டை
  கிண்டி
  beautiful pundai
  ஓல்
  சேச்சி
  நக்கு
  திருட்டு pundai
  பூலில்
  பள்ளி சின்ன பெண்கள் புண்டை படங்கள்
  wet grinder grinder
  பெண் புண்டை
  அடுப்பு
  நயன்தாராவின் புண்டை
  அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?
  புண்டை வீடியோ
  நாக்கினால்
  புண்டைகள்
  maser pundai
  ஷகிலா புண்டை
  சுண்ணி,
  புண்டை பிளவு
  கட்டில்
  hindi pundai
  கப்பலை பற்றி
  அதன்
  தாம்பரம் july 0
  மாமி பாவாடை
  தமிழ்நாடு
  பனைமரம்
  முலை+புண்டை
  விளக்கு மாற்றை
  பெண்ணின் pundai
  திராட்சைப் பழம்
  apoorva aunty in bouse
  ராவுகள்
  புண்டை மயிர்
  தங்கச்சி முலைக்காம்புகள்
  டீச்சருக்கு
  கவிதை பற்றி
  அசினுக்கு புண்டை வலி
  குண்டிகள்
  teacher pundai
  அம்மா மகன் ஒல் வீடியோ
  பீர்
  சினேகா தொப்புள்
  பனைமரம் பயன்கள்
  சின்ன தேவடியா
  பத்து மாதம் புண்டை
  பொண்டாட்டிக்கு
  pundai கஞ்சி
  தொடையில் திருகி எடுக்க வேண்டும்
  பாவாடையை தூக்கி
  புண்டையை ஷேவ்
  காதலனை ஊம்பு
  தடியை
  சுண்ணி வீடியோ
  தூக்கும் புண்டை
  புண்டையில சாமானை
  இந்திய அரசியல் அமைப்பு
  மணைவியின் புண்டை கதை
  புண்டை மூத்திரம்
  bhuvaneswari
  பூண்டை
  முட்டைக்கோஸ்
  சின்ன பெண்
  ஓக்க
  அக்கா புண்டை
  ஷகிலா pundai
  கல்யாணம் செய்துக்கோ
  தமிழ் கல்லூரி புண்டை
  அசின் முலை
  பிஞ்சு முலை
  பூலை மெதுவாக உள்ளே நுழைத்தேன்
  அம்மா மூத்திரம் அப்பாவின் சுண்ணி
  சின்ன பெண் pundai
  திருச்செந்தூர் கோவில்
  தமிழ் புண்டை
  pundai photos
  சினேகாவின் புண்டை
  தேவிடியா புண்டை
  அழகிய முலை
  புண்டைக்கு
  சீதா பழம்
  என் மனைவியின் புண்டை
  அவளுக்குப்
  தேவிடியா
  திரிஷா புண்டை
  hot aunty
  tamil actress
  புவனேஷ்வரி புண்டை
  குளிக்கும்போது மொபைல் போனில் படம் எடுத்தனர்
  young pundai
  புண்டை.முலை
  aunties hot
  நிலக்கடலை
  புவனேஷ்வரி
  பீச்சி அடித்து
  bangladeshi girls
  pundai structure
  நைட்டு
  நைட்டி
  ஜார்ஜ் கோட்டை
  குண்டியை
  கொய்யாப்பழம்
  ஓழ்
  புண்டை படம்
  பிளவில்
  என் முலைகளை கசக்கிப் பிசை
  என் புண்டை
  அசினின் pundai
  அக்காவின் பூல்
  பைபிள்
  ஷகிலா கூதி
  சொந்த அம்மா புண்டையை ஒக்க
  kushboo dress changing
  கால்குலேட்டர்
  pictures of the dermis and the epidermis
  திருச்சி
  அசினின் புண்டை
  திருக்குறள் about teacher
  அசின் முலைக்காம்பு
  அம்பிகா புண்டை
  http://www.pundai.com
  நயன்தாரா புண்டை
  என் புண்டைக்குள்
  உலகம் பற்றி
  oll pundai
  இந்திய பாராளுமன்றம்
  அண்ணண் தங்கை புண்டைல
  நல்ல புண்டை
  பொம்பளை பூலை
  கிராமத்து டீச்சர்
  பாராளுமன்றம் பற்றி
  பெண்கள் pundai
  காடு சார்ந்த செக்சு படம்
  சினேகாவின் புண்டை எப்படி இருக்கும்?
  கவிதைகள் பற்றி
  நம்ம ஊரு சுன்னி
  கொட்டையை நக்குடி
  அண்ணி ஒல் கதை
  புண்டை வீடியோ காட்சிகள்
  பிஞ்சு புண்டை
  கல்லூரி புண்டை
  புடவையை தூக்கி
  சப்பு
  வனிதா pundai
  தொப்பை aunni photo’s
  சென்ட்ரல்
  திரிஷா புண்டை
  மெட்டி
  பெண்டாட்டியை ஓழு
  பூமி
  teacher pundai pic
  அண்ணி pundai
  அருகம்புல் பயன்கள்
  வலையல் அணியும் பெண்
  அக்கா pundai
  நல்லா ஊம்பு
  புண்டை புண்டை புண்டை
  யானை பற்றி
  புண்டை pictures
  mallu bra
  “அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?”
  all about முலைகள்
  i love pundai
  செய்தி வாக்கியம்
  சுண்ணி, புண்டை
  shruthi hassan hot
  molecula del agua
  aunty
  பூ பற்றி
  முடி புண்டை
  புண்டை
  குடம்
  ஓல் ஊம்பும் காட்சி
  college student pundai
  அம்மா ஓக்க அப்பா புண்டை
  அம்மாவி சூத்தில்
  என் அம்மாவின் புண்டை முழுவதும் முடியாக இருந்தது
  0 வயது பெண் புண்டை
  ஷ்ரேயாவுக்கு பெரிய மார்பகம்
  8+ pundai
  அவள் மேல்
  மன்மத வாசல்
  கொலஸ்ட்ரால்
  தங்கச்சி புண்டை
  அம்மாவ.முன்று.பேர்.ஒக்க
  ம்மா சிரிது பாவாடையை தன் இடுப்பு வரை
  ஒத்தா
  காம புண்டை
  மணைவியை மாற்றிக் கொண்ட நண்பர்கள் கற்பழித்த காம கதை
  டீச்சரும்
  புடவை
  இரத்த புண்டை
  சித்தி ஜெயந்தி சித்ரா தங்கை
  பூலை ஊம்பும் இந்திய பெண்கள்.
  நெற்கதிர்
  அருகம்புல்
  ஒல் படம்
  ஒரு சுடிதாரை எடுத்து என் மேல் போர்த்திப் பார்த்துவிட்டு
  அம்பிகா ராதா pundai
  அவள் ஜட்டியை கழட்டி புண்டையை
  அம்மா படுக்க
  பெண்களை எப்படி pundai
  punddai
  கூதி அரிப்பெடுத்து
  பொண்ணோட புண்டை வாசம்
  சூத்ல கை
  கோழி
  அனிதா அண்ணி
  அக்குள்களில்
  கடிகாரம்
  ஐந்து நிமிடம் கழித்து என் பூலை அவள் வாயினுள்
  நகம்
  வேலைக்காரி
  செல்வியை
  tamil exposed
  மோதிரம்
  கன்னி புண்டை
  புலு வளர
  அசின் புண்டை நக்கி
  ஓல் வீடியோ
  கூதிகள்
  புண்டைக்குள் சுண்னி
  சினேகா ஓல் வாங்கும்
  சித்தியை
  கோட்டை
  சிம்ரன் ஒல்
  ஸ்கூல் புண்டை
  அசின் body structure
  புண்டையில்
  அண்ணியின் கூந்தல்
  .முலை.குண்டி
  ஆசனவாய் புணர்ச்சி
  சின்ன பெரிய புண்டை
  திரிஷா பாத்ரும்
  பெரிய முலைக்காம்பு
  அண்ணன் என் ஜட்டிக்குள் கை விட்டு புண்டைய தடவினான்
  பாச்சி
  ட்ரஸ்
  அம்மாவை ஓக்கலாமா
  pundai அபிஷேகம்
  பூலு புண்டை
  pundai pictures photos
  machini pundai
  முலைகள்
  அம்மாவை நாக்குப் போடறியா
  தேவடியா பிள்ளை உனக்கு இதுதான் வேலையா
  பாச்சிகளை பிசை
  ஓக்கும் படங்கள்
  பொம்பளைங்களுக்கு
  புண்டை முலை புடவை
  பெண்களின் கூதி நக்குதல்
  புண்டை ஒல் கதை
  புண்டை அரிப்பெடுத்து
  அம்மாவின் +தங்கையின் கூதி மூத்திரம் குடி
  புண்டை ஆட்டம்
  அக்காக்கு தைலம் தேச்சு
  http://www.நயன்தாரா புண்டை.com
  புண்டை ஓழ்
  விமலா புண்டை
  பூமியில் பற்றி
  ஓல் ஹோட்டலில் ரூம்
  புனித ஜார்ஜ் கோட்டை
  வீடு
  சுன்னி முழுவதுமாக அவள் புண்டைக்குள் சென்றிருந்தது
  கூதி மடிப்பு
  ஊம்பும்
  நயன்தாரா ஓழு
  பெரிய புண்டை
  காதல் pundai
  பருவப்புண்டைல பூலை விடலாமா, இல்லை தங்கையின் இளம் புண்டைல ஓக்கலமா
  ஹரிணி sex
  புண்டை பற்றி உன்
  அக்கா தொடை
  அவள் sunni
  புணர்ச்சி pundai
  நயன்தாரா முலைக்காம்பு
  pundai themes
  புண்டை பூலையும் ஊம்பும்
  அண்ணியின் பால்
  துடித்தாள்
  அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள
  calculator public images
  மூலைக்கு
  புண்டை ஓட்டைக்குள்
  அண்ணி புண்டை
  இந்தியப் பாராளுமன்ற
  சினேகா ஒள் படம்
  பெண்ணின் புண்டை படம்
  சின்ன pundai
  சிவப்பணு
  முட்டிக்கால்
  பொண்டாட்டி தங்கச்சி sex
  pundai முடி வெட்ட
  விஜய் சுண்ணி
  பாவடையை தூக்கி காட்டிய தங்கச்சி
  பெண்களை ஓப்பது எப்படி
  குறியை நானே ஆட்டிக்
  குளித்தாள்
  அம்மா புண்டை
  அம்மாவின் புண்டை
  ஒரு புண்டை
  வெறியோடு ஓக்கும்
  தமிழ் ஓழ் போட்டா
  where is sivashanmugam jamal mohamed college
  cache:ty8qpznsguj:kamadesam.com/viewtopic.php?f=&t=8&p=797 உன் புண்டை பாக்கும் போதே என் குஞ்சில்
  அம்மாவின் இடுப்பு மடிப்பு
  அக்காவின் புண்டை
  உணர்ச்சி வாக்கியம்
  அம்மா புண்டையில் கைவிடும் மகள்
  முலை புண்டை
  நீர் குடம்
  கல்லறை
  அவள் pundai
  beautiful pundai in world
  இளம் புண்டைகள்
  இந்திய பாராளுமன்றம் பற்றி கட்டுரை
  குளியலறையில்
  திருட்டு சுன்னி
  அக்குளில்
  மார்பகம் பெரிதாக
  arivuu.wordpress
  புண்டைய சுத்தி செக்ஸ் சுய இன்பம்
  வேப்பமர பயன்கள்
  புண்டை தூக்கி தர
  சுருள் பாசி
  ஒல்
  நயன்தாரா pundai
  பூல்
  வானியல்
  அப்பா மகள் ஓல் கதை
  கன்னி கிழியும் விடியோ
  குண்டி ஓட்டையை நக்கினேன்
  அகட்டி
  கமல் சுண்ணி
  ஓழ்
  ஜிப்பை
  மக மூத்திரத்தை குடித்தேன்.
  கனகா
  அண்ணன் தங்கை ஒல் காதை
  உனக்கு
  புண்டை சுண்ணி
  சித்தி pundai
  ஷ்ரேயா sex
  திருக்குறள்
  புண்டைக்குள்
  ரோஜாவின் புண்டை
  என் அம்மாவும் என் பூலும்
  புண்டை முலை வீடியோ
  கூதி புண்டை பூலு பெண்
  சித்தியின் புண்டை
  குட்டை பாவாடை தொடை
  அவளால்
  bra of indian aunty very hot shown bra
  ஹாஸ்டலில் குட்டிகளின் ஆட்டம் வீடியோ!
  தமிழ் புண்டை விடியோ நடிகைகள் ஒல் படம் அக்கா பால் முலை பிசை

Comments are closed.